Welkom

Welkom op de website van de Stichting Arie Kuiper Fonds, een initiatief van Beheermaatschappij A.G. Kuiper b.v., het oorspronkelijke bedrijf van Arie Kuiper.

Wie was Arie Kuiper

De naam van de stichting is ontleend aan de oprichter van KUBO bedrijven, Arie ( Adriaan Gerrit ) Kuiper ( 1907-1989). Geboren als smidszoon in de Haarlemmermeer, vestigde hij zich begin van de 40er jaren in Monster. Hier heeft hij zich later als zelfstandig smid en verwarmings lasser gevestigd en op professionele wijze verzinkte stalen en aluminium onderdelen gemaakt voor de kassenbouw. De stichting is een initiatief van Beheermaatschappij A.G. Kuiper b.v., het oorspronkelijke bedrijf van Arie Kuiper.

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Arie Kuiper Fonds bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter
E.J.Kuiper

Secretaris
M.P.J.T.E. van der Valk

Penningmeester
J.A.Storm

Beloningsbeleid

Bestuurders van de stichting zullen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden ontvangen. Alleen gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt voor het uitoefenen van een bestuursfunctie) zullen eventueel worden vergoed.

Aanvraag

De aanvragen moeten tenminste 12 weken van te voren worden ingediend en moet vrij zijn aan aangegane financieële verplichtingen van dit project. Wij adviseren de aanvraag zo goed mogelijk te omschrijven, financi"ele onderbouwing en of er meer aanvragen naar fondsen zijn gezonden en welke U kunt de aanvraag sturen naar info@stichtingariekuiperfonds.nl

Er kunnen onzerzijds vragen gesteld worden om de aanraag te completeren , dit kan de periode van 12 weken overtreden. Indien het geld voor andere doeleinden wordt gebruikt wordt de gehele bedrag teruggevorderd.

Op de hierboven genoemde donatie creteria kan geen rechten ontlaand worden

Doelstelling

De stichting heeft ten doel;

A, Het zonder winstoogmerkbevorderen en stimuleren van culturele, sociale en op het onderwijs gerichte activiteiten, alsmede het coördineren, faciliteren en verrichten van alle verdere activiteiten hieromtrent; en voorts
B,
Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door;

A, Het doen van giften en schenkingen
B,
Het verlenen van financiële steun op andere wijze dan hiervoor onder A, vermeld.

Klik hier om het meerjarenbeleidsplan.pdf (337 Kb) te downloaden.

Financiële verantwoording

Balans 2023
Klik hier om de Balans 2023.pdf (50Kb) te downloaden.

Balans 2022
Klik hier om de Balans 2022.pdf (50Kb) te downloaden.

Balans 2021
Klik hier om de Balans 2021.pdf (50Kb) te downloaden.

Balans 2020
Klik hier om de Balans 2020.pdf (66Kb) te downloaden.

Balans 2019
Klik hier om de Balans 2019.pdf (66Kb) te downloaden.

Balans 2018
Klik hier om de Balans 2018.pdf (65Kb) te downloaden.

Balans 2017
Klik hier om de Balans 2017.pdf (66Kb) te downloaden.

Balans 2016
Klik hier om de Balans 2016.pdf (32Kb) te downloaden.

Balans 2015
Klik hier om de Balans 2015.pdf (64Kb) te downloaden.

Balans 2014
Klik hier om de Balans 2014.pdf (63,7Kb) te downloaden.

Balans 2013
Klik hier om de Balans 2013.pdf (63,5 Kb) te downloaden.

Schenkingen

Schenkingen 2022, totaal € 104.025,-

Schenkingen 2015, totaal € 28.200,-

 • 24 uurs fietstocht
  t.b.v. St Ronald Mc Donald huis
  € 2.700
 • St. Kon. Rotterd. Loyd museum
  Restauratie motorreddingssloep
  € 2.500
 • Zangkoor Deo Sacrum
  Bevrijdingsconcert 2015
  € 2.500
 • Verzorgingshuis Opmaat
  Bewoners uitgaansdag
  € 1.000
 • Scouting Graaf Floris
  Plaatsing hekwerk
  € 5.000
 • Stichting Narrenschip
  bijdrage oorlogsdagboek
  € 5.000
 • Scouting Polanen
  Groot onderhoud groepshuis
  € 4.500
 • Pieter v Foreest, lok. De Kreek
  Inrichting palliative afdeling
  € 5.000

Schenkingen 2014, totaal € 33.400,-

 • St. Rolling on Wheels,
  rolstoel geschikte camper
  € 20.000,-
 • 't Heijdse Vismaatjeskoor,
  jubileum concert t.b.v. St de Zonnebloem
  € 500,-
 • Bach Westland,
  concert
  € 800,-
 • Theeschenkerij Het Blauwe Hek,
  verbouwing bakkerij/winkel
  € 7.500,-
 • St. Beheer Gebouw Notenschip,
  geluidsinstallatie
  € 2.100,-
 • St. Kon. Rotterdamsche Lloyd museum,
  renovatie sloep
  € 2.500,-

Schenkingen 2013, totaal € 20.200,-

 • Complete beamerinstallatie voor Hervormde Gemeente te Ter Heijde aan Zee
  € 15.000,-
 • Kerstconcert t.b.v. weeshuis Roemenie
  € 200,-
 • Gedenkboek vrijwilligers project Guatamala
  € 4.000,-
 • MS Research
  € 1.000,-

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting Arie kuiper Fonds niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Arie kuiper Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Contact
Adres

Choorstraat 33
2681 AP Monster

RSIN

8533.85.750